Tegenstellingen in jezelf

tegenstellingen

Tegenstellingen in jezelf

Ganslegging: Tegenstellende krachten in jezelf. Facebook live van 08-04-2018

Je weet dat iets niet goed voor je is en toch trek het aan je. Aan de ene kant hebben we geleerd hoe we moeten functioneren door school en opvoeding, aan de andere kant zijn daar onze driften en impulsen. Die staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Jij en ik moeten ons een weg vinden in die tegengestelde krachten. Aan de ene kant de beheersing, ons moraal en aan de andere kant onze driften, impulsen die heel levensreddend kunnen zijn maar ook verslavend.

Hoe beter jij om kunt gaan met de ene kant, hoe groter de andere kant aanwezig is.

Ganslegging hoe ga je om met tegengestelde krachten in jezelf

5. Vraag: wat geloof je?

Als je het moeilijk vindt om met zo’n open vraag om te gaan, kijk dan naar de voorgestelde blog onder de vraag, om een ingang te vinden. De gekoppelde vraag gaat over macht – en wilsontwikkeling.

Hoe bewuster, vrijer en autonomer jij bent, hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt. Als volwassene is het belangrijk is het belangrijk dat je je denken, voelen en handelen in evenwicht hebt. Als jij je alleen laat leiden door jouw sympathieën en antipathieën ben je minder in staat om een situatie van verschillende kanten te bekijken

11. Wat wil deze situatie je zeggen?

Ik zit in ‘n overgangsfase; dat geeft veel onrust. Oude ideeën, oude leefwijze en oude overtuigingen gaan op de schop. Ik kijk opnieuw wat ik wil in het leven. De wereld ligt voor me open; zowel de verleidingen als wat ik echt wil. Ik voel de tegenstellingen, beiden in mij aanwezig. Hoe ga ik daarmee om?

Deze onrustige fase maakt het moeilijk voor me om goed contact met te maken met wat ik echt wil en toch is het aanwezig. Het helpt mij, na te gaan waarom ik eerdere beslissingen heb genomen en deze weer opnieuw in gedachten te nemen. Het is zo gemakkelijk om deze te vergeten. Het kost soms moeite om je eigen ´draad´ vast te houden.

Wat wil deze situatie mij zeggen?

Ik heb opnieuw de kans om het beste voor mijzelf te kiezen.

Gun ik dat mij?

Ik wordt steeds verleid door snelle bevrediging die mij van mijn hoogste doel afhouden

Ik moet steeds weer teruggrijpen op: wat wil ik nu echt?

Wat is voor mij nu echt belangrijk?

Waar geloof ik in?  

Wat gun ik mijzelf?

Deze vragen helpen mij om om te gaan met mijn ondermijnende impulsen.

 

14. Symbool: het wijzende vingertje

Ik ben opgevoed met geboden en verboden. De regels die enerzijds een veiligheid boden. Die zelfs een wereld binnen de wereld creëerde. Deze regels kunnen naast veiligheid ook een schijnveiligheid creëren. Regels kunnen situaties zo gecompliceerd maken; doordat jij jezelf dingen gaat verwijten. Maar regels kunnen ook helpen om je gedrag te reguleren en kan je ze inzetten om jezelf te versterken.  

17. Uitnodiging: wat is er mogelijk?

Tegenstellingen blijven altijd aanwezig. Je kunt vast blijven zitten in tegenstellingen, je kunt met de vraag: wat is er mogelijk ook vooruitgang boeken. Wat is het grootste, belangrijkste wat jij voor jezelf kunt en durft te wensen?

Ik zie een heel duidelijk patroon in mijn levensgeschiedenis. Ik zie wat ik tot nu toe geleerd heb en ik zie wat ik nog mag gaan leren. Dat is wat ik wil!

Ik hoef niet op het oude niveau te blijven steken.  

Mijn wens en verlangen is een belangrijke motivator om vooruit te komen. Dat geld ook voor jou.

Wat wil je echt?

Wat is voor jou echt belangrijk?

Ook jij hebt recht op liefde, op respect, op vergeving.

Kan jij jezelf daarvoor open stellen?

23. vraag: Door wie voel jij je niet erkend?

Waar jij niet erkend voelt of weet, daar huizen driften, verlangens en verslavingen. Daar huist een gat in je ziel. Zoek je compensatie dan ga je voor ´de bijl´. Het gaat hier over oud verdriet en oud zeer waar jij niet mee om kan gaan. Op deze plaatsen zoek jij bevrediging. Ook al is die tijdelijk.

Als jij zelf niet onderkent wat hier speelt, welke behoefte hieronder zit, is het heel moeilijk om met die tegengestelde krachten in jezelf om te gaan.  

 

30. symbool: muis met n lange staart.

De ervaringen die je hebt, de beslissingen die je genomen hebt werken allemaal door.

Elke beslissing hoe groot of hoe klein werkt door. Met elkaar vormen alle beslissingen en ervaringen in je leven een patroon. Jouw patroon.  

De muis met de lange staart kan je wijzen op muizenissen die je hebt, maar het kan je ook wijzen op het grotere geheel.

37. Symbool: de zandloper.

Je kan de zandloper ziet voor de tijd en de vergankelijkheid daarvan.

De tijd helpt je om ouder en wijzer te worden. Hoe meer je met de tegenstellingen in jezelf omgaat, hoe meer je een uitgebalanceerd persoon wordt. Beslissingen waar je niet meer achter staat, kan je achter je laten door jezelf te vergeven. En dan kan jij weer een nieuwe beslissing nemen.

De tijd heelt ook oude wonden. Je kunt de tijd zien als je vriend, of je vijand. Gebruik je tijd. Want voor alles is een juiste tijd. Een tijd om los te laten en weer door te gaan.  

42. Doolhof

Door in contact te komen met je eigen intuitie weet je wat je nodig hebt. Om in contact te komen met jezelf moet je jezelf accepteren zoals je bent. Door jezelf te accepteren kan je jezelf ook de erkenning geven die je nodig hebt.  

Wie ben je?

Waar sta je voor?

Wat geloof je, wat drijft je?

Wat weerhoudt je

Door met open oog en open hart naar jezelf te kijken, krijg je die antwoorden die je nodig hebt.

49. Wat is de rode draad van deze situatie vergeleken met vorige situaties?

Persoonlijk kijk ik naar de verschillende transities die ik tot nu heb mee gemaakt. Daarin zijn duidelijke ontwikkelingen zichtbaar. Deze ontwikkelingen bevatten flinke schommelingen. Ik heb domme dingen gedaan, dingen die ik niet van mezelf verwacht had. En ik heb bijzondere dingen gedaan die ik niet van mijzelf verwacht had. Ik ben ook sterk geweest en ik ben zwak geweest. Deze ontwikkeling heeft mij gehaald uit oude patronen, deze ontwikkeling heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben en waar ik nu sta.

Ik ben opgevoed met De Waarheid en een daarbij passend moraal. Dit heeft me soms bijna gewurgd om me daarna te bevrijden. Tegenstellingen zijn altijd heel sterk in mijn leven aanwezig geweest. Ik ben er sterker door geworden.

57. Symbool: vereniging van tegenstellingen  

Omgaan met tegenstellingen is een belangrijke les in ons leven. Daarvoor moet je in nauw contact zijn met wat erin je leeft. Voelen wat de bedoeling is van je ziel en daarnaar handelen.

Als je je ego in dienst stelt van je ziel kan je de eenheid en de eenwording ervaren.

61. Uitnodiging: Heb vrede met jezelf

Door jezelf te accepteren zoals je bent kan je steeds meer vrede en rust in jezelf ervaren. Oude pijnen kunnen geheeld worden. Nieuwe wegen kunnen aangegaan worden. Door vrede in jezelf te ervaren, wordt je gewaar wat er in je leeft en door jou tot uiting wil komen.

 

Via deze ganslegging krijg je zicht op de manier hoe je met tegenstellingen in jezelf kunt omgaan.

Zodra jij de verschillende krachten die in jou om gaan kan beheersen, kan jij groeien, wordt jij sterker en sta jij steviger in de wereld.

 

Wil je ook een ganslegging? Jou eigen antwoorden op je vragen?

Meld je dan hier aan

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *