Tijd voor bezinning

Tijd van bezinning

Deze week the Passion gezien in Dordrecht. Ik stond vlak bij het podium en kon het allemaal mooi mee beleven. Daar zag je hoe een organisatie het was, hoe goed het geregeld was en hoe prachtig de voorstelling was.

Ik merk dat ik ook een analogie kan voelen in deze tijd. Nu is het Pasen. Het moment dat je helemaal naar binnen mag gaan. Dat je alles wat je voelt mag ervaren.

Juist nu het volle maan is, en Pasen kan je in jezelf afwegen wat er gaande is in je leven.

Alle emotionele ervaringen die de veranderingen in je leven meebrengen. Aan jou de vraag of je door wilt gaan op dit pad, of dit past binnen je werkelijke doel of dat je andere keuzes zal maken.

Het is opnieuw een afwegen: durf je naar de sterren te rijken en alles wat dit met zich mee brengt?

Of weiger je? En om welke redenen zul je dan weigeren? Wat je ook doet, beide keuzen hebben effect op hoe jij je voelt. Beiden keuzen zijn mogelijk, ze zijn niet goed en niet fout.

Durf je je eigen angsten onder ogen te zien en je ware gevoelens te ervaren?

5. Symbool: jong meisje

Hoofdstuk: Macht en wils ontwikkeling

¨Telkens als de mens iets onderneemt, verandert hij de wereld en werkt daarbij in op het leven en de handelingen van anderen. Hij kan nu eenmaal niet handelen zonder te veranderen, te beïnvloeden oftewel macht uit te oefenen.¨ Michaele Glökler

De wilsontwikkeling heeft alles te maken met het mogen hebben en het mogen uiten van gevoelens.

We leren door onze ervaringen, hoe we ze beleven, hoe we ze binnen durven laten komen. Of het we het onszelf durven toe te staan, of we het in vrede in onszelf kunnen ontvangen. Zelfs als je voelt dat het je onrustig maakt vanuit oude patronen, Nu kun je al reiken naar de vrede in jezelf.

Hoe meer je bewust bent van hetgeen je wil beïnvloed, hoe gemakkelijker jij je persoonlijke macht kan en mag inzetten.

 

 

12. Uitnodiging: oordeel en veroordeel jezelf niet

Hoofdstuk: Je innerlijke criticus

Jezelf ervaren, je ware gevoelens ervaren dat vraagt een openheid, een liefde naar jezelf. Van nature hebben we dat, en zijn we het kwijtgeraakt. Nu mogen we ons herinneren wat mag er zijn. Wat is juist, onze opvoeding kan hier haaks tegenover staan. Dat is een ontwikkeling die ook steeds verder gaat.

 

21. Uitnodiging: stel je dagelijks je ideale situatie voor

Hoofdstuk: Mogelijkheden ontwikkelen

Voorbereiding: Hoe meer je open kunt staan voor het leven, hoe meer je je gevoelens toe durft te laten zonder oordeel, hoe groter je basis van ontvangen wordt. Je wereld wordt groter, je blik wordt groter, je perceptie verandert en je perfectie verandert. Wat is er allemaal mogelijk. Hoeveel kunnen we überhaupt ervaren? Hoe ziet het leven eruit waaraan wij deelnemen?

 

31. De put

Hoofdstuk: houden van jezelf, hoezo?

De put is een ontmoetingsplek, ook de plek waar jezelf ontmoet. Durf je diep te gaan? Durf je voor jezelf te zorgen?

Vanuit mijn dagelijkse mail uit mijn jaarprogramma citeer ik de volgende tekst:

¨Zelfvertrouwen krijg je door je Zelf te vertrouwen. Jezelf vertrouwen heeft met zelfacceptatie te maken. Als jij jezelf niet accepteert, is er geen zelfvertrouwen. Nog verder: zonder zelfacceptatie kan je niet van je zelf houden. Door zelfvertrouwen, zelfacceptatie en zelfliefde aan elkaar te koppelen weet jij wat er nodig is om je zelf te gaan vertrouwen.

Als je jezelf kunt accepteren zoals je bent dan zit je lekker in je vel. Je voelt je niet onzeker, je voelt je niet imperfect of incapabel. Je voelt dat je dicht bij jezelf staat, en dat je goed bent zoals je bent.
Door jezelf te leren accepteren til je je leven naar een hoger niveau. Niet alleen wordt je zelfvertrouwen een stuk sterker, maar je houdt ook tijd en energie over voor waardevolle dingen. Je kunt namelijk doen wat je wilt doen, zonder je te laten tegenhouden door onzekerheden en twijfels.¨

 

39. Symbool: glas vol/leeg

Hoofdstuk: pijlers van het zelfbeeld

durven ontvangen, mogen ontvangen

Sta je stevig? Ben je zo goed in jezelf verankerd dat jij je eigen oordeel kunt vormen? Opvoeding, normen en waarden zijn je basis waar je nu bovenuit mag stijgen, in een breder perspectief mag zien. De liefde die je voelt is leidend. Liefde voor jezelf en je medemensen. Als je de liefde toe durft te laten, kun je gemakkelijker de keuzes die je hebt te maken, maken. Liefde geeft je het onderscheidingsvermogen om te beoordelen wat goed voor je is. Soms is nee het goede antwoord. Ja, kan ook heel goed zijn. Voel de beweegredenen van je keuze.

 

45. Uitnodiging: Zorg goed voor jezelf

Hoofdstuk: Vrede in jezelf

Dit is de vervolgstap in het houden van jezelf, het accepteren van jezelf, je eigen blokkades en angsten aangaan en deze in liefde helen. Soms lijk je het kwijt te zijn, dat is een uitnodiging om een laag dieper te gaan, om nog verder te voelen en onderzoeken wat je tegenhoudt. Wat er nog in liefde geheeld mag worden.

 

52. De gevangenis

Hoofdstuk: Tegenstellingen overbruggen

Door het ervaren van de keuzes en de stappen die je maakt, ontwikkel je je eigen persoonlijke krachten. Delen zijn bewust, andere delen zijn onbewust beiden ontmoeten zich in jou. Je ontdekt ze in jezelf door de keuzes die je maakt, je persoonlijk handelen. Voortgekomen uit de afweging van je verlangens en je angsten, en de wetenschap dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar daarin toch je eigen weg hebt te vinden.

 

61. Vraag: Wie ben je?

Hoofdstuk: Doel hebben en zijn.

Ik ben: bevat alle gezondheid, overvloed, vrede en volmaaktheid in je.

Herinner je voortdurend:

Ik leef, ik beweeg.

Daarmee hou je de deur open naar je zuivere essentie en zuivere dimensie

Heb je vragen naar aanleiding van de ganslegging?

Neem  contact op.

1 reactie

  1. Pingback: Verschillende deelpersoonlijkheden » Via Sophia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *