Opnieuw beginnen

Opnieuw beginnen

Facebook live – ganslegging van 27 september 2019

Soms zit je zo vast in je eigen denkpatroon. Adviezen zoals gezond eten, naar buiten gaan ed schuif je terzijde: dat weet je tenslotte wel. Ja dat doe ik allang, vertel eens wat nieuws. Eigenlijk wil je gewoon de oplossing horen, de knop die omgedraaid wordt.

Maar ondertussen loop je gewoon vast. Het werkt niet op de manier zoals jij wil en dacht; er moet wat veranderen.

De gewone adviezen blijven van belang: je mag nog steeds zorgen voor je lichaam en geest. Je mag nog steeds datgene doen wat goed voor je is. Dat is de basis voor gezond gedrag en de voedingsbodem voor iets wat wil ontstaan.

Maar ondertussen stap van je troon en begin opnieuw bij de basis:

Wat is goed voor je? Laat je oude denken los. En stap in de overgave dat datgene wat goed voor je is, voor het grijpen ligt, in de normale gezonde dingen. Wees opmerkzaam, wat is er , wat kan er zijn zodat er nog meer kan ontstaan?

8. Uitnodiging: Stel jezelf voortdurend gerust

Hoofdstuk: Wat is jouw waarde.

Als er veranderingen zijn, zijn we allemaal onzeker, welke kant gaat het op. Hoe pakt het uit, komt het wel goed. Stel jezelf gerust. Het is de bedoeling dat het leven verandert. Het is de bedoeling dat er nieuwe zaken in je leven komen. Laat het maar gebeuren. Heb vertrouwen. Alles komt goed. Juist door jezelf gerust te stellen, kun je ook voelen, wie je bent, waar je staat en wat je nodig heb. Juist de basale zaken zijn nodig. dat je goed voor jezelf zorgt dat je dingen die in de eerste instantie nodig zijn.

19. De Herberg

Hoofdstuk: Zelf verantwoordelijk zijn

De test of je in contact kunt blijven met jezelf is altijd in contact  met de ander. Juist dan zijn we geneigd, zeker als vrouw zijnde, om er voor de ander te zijn, om voor de ander te zorgen en daarmee uit je basis te stappen. Blijf in je eigen basis, blijf in contact met jezelf. Anders raak jij jezelf kwijt.

27. Symbool : de Leeuw

Hoofdstuk: Weten en actie nemen.

Er is een tijd van ontspanning en inspanning. De leeuw weet dat als geen ander. Als je daar heel basaal rekening mee houdt zal het je goed doen, het zal je helpen om in je kracht te staan. Waardoor je de juiste dingen doet. Juist door hier geen rekening mee te houden, zal het fout gaan. Dan loop je te hard van stapel, dan ben je niet gefocust, dan doe je niet op het juiste moment de juiste dingen. Dus voel wat nodig is en houd je daar aan.

30. Symbool ; De muis.

Hoofdstuk: Waarom

Op de Waarom vraag krijg je meestal pas achteraf antwoord. Haal je dus geen muizenissen in het hoofd. Zelfs als je geen antwoord hebt op de waarom vraag. Gebruik je gezond verstand, je instinct en voel wat nodig is. Weet dat de dingen vanzelf duidelijk worden. En weet je soms krijg je ineens zicht op het groter geheel, maar vaak moet je gewoon vertrouwen dat het goed komt.

36. Vraag: Mag je van jezelf onvolmaakt zijn en toch goed genoeg?

Hoofdstuk: Coping.

Er is geen wet van meden en Perzen hoe je met verandering om moet gaan. Ieder ontdekt wat er verandert in zijn eigen levensloop, welke ontwikkeling jij meemaakt. Het gaat niet over wat er bij de ander gebeurt, het gaat over wat er bij jou en met jou gebeurt. Daar mag je instappen en voelen. Niet van buiten kijken wat een ander zou doen. maar jezelf afvragen wat zal ik doen?

Weet dat het leven zijn eigen loop kiest, jij hebt je persoonlijke bestemming, je persoonlijke ontwikkeling, volg die.

43. Vraag: Handel je ook naar je eigen overtuiging?

Hoofdstuk: Wat is burn-out?

Voel je dat wat je ook doet van jou mag? Ben je congruent met jezelf? Zodra jij jezelf afwijst, afkeurt of veroordeelt gaat het mis. Dan kun je niet in contact blijven met jezelf. Dan ben je al in de veroordeling, vanuit de invalshoek van een buitenstaander, of de wet gestapt. Blijf bij je innerlijk: is het goed wat je doet, mag het? Vraag het jezelf af, geef jezelf toestemming of maak ruimte. Zonodig zet je grens, niet uit angst, maar omdat je voelt dat die er mag zijn. Het is goed, zoals jij het voelt.

51. Uitnodiging: Voed jezelf op en begin de dag met een positieve affirmatie

Hoofdstuk: Welke prijs ben jij bereid te betalen?

Een positieve instelling, een positieve insteek helpt je om de dag goed te beginnen. Als jij het beste verwacht, komt het beste op je pad, Als jij verwacht dat de dingen niet zullen lopen, lopen ze ook niet. Hier is een natuurwet aan de gang, Daar mag je rekening mee houden. We hebben allen met de natuurwetten rekening te houden, ze helpen je te zien, dat oorzaak en gevolg een natuurwet is, dat er nog veel meer krachten aanwezig zijn die de orde handhaven. Maak daar gebruik van, ze staan ons ten dienst, ze helpen ons om het leven te veraangenamen. Kennis van deze natuurwetten is een vereiste, daar is veel over te vinden, maar het open staan en het beste te verwachten maken deel uit van de natuurwet.

55. Symbool de Regenboog

Hoofdstuk: Luister naar je innerlijke leiding.

De regenboog is een teken van hoop. Wees vervuld van hoop, elke verandering brengt nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden met zich mee. Geniet ervan, er zal nog meer op je pad komen. als jij je er voor open stelt. Jij innerlijke leiding heb je altijd bij je, maak contact en je zult weten wat de volgende stap is.

63. Symbool: de kroon

Hoofdstuk”: Wat heb je nodig om te genieten?

Geniet van de verandering die er gaande is. Een ding weet je zeker, het leven is veranderlijk, en zal je altijd brengen bij iets nieuws. Nu deze legging op 63 eindig betekent dat dat er een cyclus voorbij is, dat het oude achter gelaten kan worden. Het vormt een basis van wat je al geplant hebt. Levenservaringen staat niet op zichzelf. Samen vormen ze een geheel. elke ervaring rijgt iets nieuws aan de ketting die je leven vormt van de ervaringen. Je levensverhaal vormt zich. Achter mag je omkijken, naar wat je gedaan hebt, hoe grillig het leven kan lopen. Maar ondertussen mag je ervan genieten.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan hier contact op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *