Controle versus uitdaging

Controle versus Uitdaging

 

Vandaag is een goede dag op een geweldige dag te hebben.

Yes I can, daar is altijd een weg naar de hoogste ontwikkeling, voor het hoogste goed. / Yes I can. There will always be a way. There is always a path of the highest good.

Marie Forleo says:

“Growing up, many of us learned beliefs that limit our potential. ‘Everything is figureoutable’ crushes those faulty beliefs in one fell swoop. It’s a master key belief that unlocks every imaginable door in the castle of your consciousness.

It will help you see those false beliefs for what they are, and train your brain to think more creatively and positively.

When that happens, there’s nothing in this world that can ever stop you again.”

Marie has been using this mantra since she was a kid, and it’s helped her in every area of her life.

Toen we opgroeiden, leerden velen van ons overtuigingen die ons potentieel beperken. ‘Alles is uit te zoeken’ verplettert die verkeerde overtuigingen in één klap. Het is een geloof in de hoofdsleutel dat elke denkbare deur in het kasteel van je bewustzijn ontgrendelt.
Het zal je helpen die valse overtuigingen te zien voor wat ze zijn, en je hersenen trainen om creatiever en positiever te denken.
Als dat gebeurt, is er niets op deze wereld dat je ooit weer kan tegenhouden. "
Marie gebruikt deze mantra sinds ze een kind was, en het heeft haar op elk gebied van haar leven geholpen.

Vandaag een nieuwe dag, ik voel de oude patronen na het eerste succes zich opdringen. Het is mijn denken, ik verwacht, mijn denken neemt het over. Maar er is een weg. In mij zingt het dat het vandaag een goede dag is om er vandaag een geweldige dag van te maken. Succes is niet gelimiteerd, maar de weg die ik bewandelde is niet de juiste weg. De juiste weg bevindt zich niet in mijn denken, maar in mijn hart. Hoe kan ik mijn hart zo laten stromen dat er geen beperkingen meer aanwezig zijn, dat ik voorbij het glazen plafond kan gaan, boven mijn denken uit kan stijgen?

Controle versus de uitdaging

Go with the flow

 

8. Uitnodiging: Stel jezelf voortdurend gerust.

Hoofdstuk: Wat is je waarde?

Dan is daar de stroom, het stroomt en zodra je daarop leunt, stroomt het niet meer. De stroom vraagt van je te stromen, niet te leunen, niet te hangen daarin. Wat is de eigenschap van stromen? Het beweegt. Wat doet leunen of hangen? Het beweegt niet. Alle controlerende mechanisme zetten de stroom stil, alle vertrouwende mechanisme kunnen je laten bewegen. Het hoofd controleert, het hart klopt. Maar uiteindelijk leven we in deze maatschappij, dus hoe is daar die tussenweg?

15. Uitnodiging: Kijk in de spiegel en zeg tegen jezelf wat je van jezelf verwacht, gebruik positieve woorden.

Hoofdstuk: Nee, wat betekent dat voor je?

Soms heb je een nee nodig om op gang te komen, om te ontdekken wat je echt wil. Wat wil je echt? Belangrijk is dat je je alles toestaat, laat alle oordelen daarover los en laat het binnen komen.

27. Symbool: de Leeuw

Hoofdstuk: Weten en actie nemen.

De leeuw staat voor onze grootste mogelijkheden, maar onze kleine ik, twijfelt of ze dat wel aan kan. Je hoofd , je kritische ik blijven hierop hangen. Past en meet en oordeelt. Pas als je naar binnen gaat en de weg van je hart en ziel gevonden hebt, kun je die grootsheid echt gaan leven.

36. Uitnodiging: Staar eens 5 minuten naar het voorwerp voor je: FOCUS

Hoofdstuk: Coping

Wat zijn de tegenstellingen in je? Kijk er eens goed naar? Gebruik dan in plaats van alleen de tegenstelling, dat wat 90 * op deze tegenstelling staat; tezamen vormen zij de driehoek, welke de oplossing vormt van de tegenstelling die je te overbruggen hebt.

Gebruik het licht dat je tot je beschikking hebt.

47. Symbool: Geloof, hoop en liefde: het drietal waarvan de liefde het belangrijkst is.

Hoofdstuk: Stress-signalen

Bewust omgaan met liefde en je eigen energie is een belangrijke uitdaging. Liefde is te vinden op alle niveaus van het leven. Net zoals je je denken en voelen in gedrag tot uiting mag brengen, wordt liefde ook op alle niveaus zichtbaar. Daar waar de liefde nog niet stroomt, mag jij in beweging komen om liefde toe te laten. Liefde kan niet vastgezet worden, kan niet gecontroleerd worden. Ze wil vrij stromen, aanwezig zijn en je raken.

54. Symbool: Kaars

Hoofdstuk: Wat verwacht je van het leven?

Zo belangrijk om je eigen weg te kiezen en te gaan. Niemand kan zijn licht laten zien, zoals jij dat doet. Als jouw licht, jouw liefde in je brandt wordt dit zichtbaar voor mensen die hiervoor open staan. Zie en zoek de uitdaging; wat vraagt het leven van je. Niet in de controle, maar achteraf kun je zien en waarnemen, maar in de overgave, leven naar wat mogelijk is. Jij bezit de sleutel tot de mogelijkheden die je nog niet hebt verkend.

58. De dood

Hoofdstuk: Loslaten

Als je een gelukkig en bevredigend leven wil hebben, zul je op het juiste moment moeten doen wat er moet gebeuren. Wat is goed, wat mis je nog? Wat past niet meer?

En hoe kun jij zijn in al je eigenheid? Je hebt niet de controle, niet over je omgeving, niet over jezelf. Maar je hebt wel de mogelijkheid licht te zijn. Licht als een vlinder, fladderen van bloem naar bloem en te genieten van wat is. Hoe lichter je bent, hoe flexiber je kunt zijn en mee te gaan met wat het moment van je vraagt.

 

Heb je interesse in de gansmethode of heb je vragen?

Neem dan contact op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *