Je bent zowel het probleem als de oplossing

Facebook live – Ganslegging van 1-11-2019

Jij bent zowel het probleem als de oplossing

Leef datgene wat je wenst te zijn.

Leef de oplossing die je wil, leef de transformatie die je zoekt.

We hebben alles in ons, we belichamen onze problemen en oplossingen. We belichamen alle tegenstellingen die in ons zijn. We belichamen datgene wat ons blokkeert en datgene wat ons helpt door te gaan.

Jij bent zowel het probleem als de oplossing

Hoe simpel kan het zijn?

Zo simpel is het en zo moeilijk is. Als iemand tegen je zegt dat je zowel de probleem als de oplossing bent, dan tik je op je hoofd en draai jij je om. Je kunt er immers niets mee?

Of toch?

In deze ganslegging bespreekt ik hoe jij zowel het probleem als de oplossing kan zijn.

5. Symbool: meisje

Hoofdstuk: Macht en wilsontwikkeling

Als je kijkt naar het meisje op het plaatje kun je jezelf als kind zien. Met de dingen die je leuk vind, maar ook de dingen die je geleerd hebt; hoe je het moest doen. In ons leven hebben we veel geleerd, maar het ging vooral over hoe je goed kon passen in deze maatschappij. Hoe je eigenaardigheden af moest leren en andere dingen aan moest leren. Want anders paste je niet.

14. Symbool : Vinger

Hoofdstuk: Vast zitten in je situaties

Deze vinger kan zowel zien als een aanwijzing of als een waarschuwing. Uitgaande van een probleem kreeg ik altijd het advies beter mijn best te doen. Te doen zoals een ander, het duidt altijd op de buitenkant. Als jij echter zou herinneren wie je zelf bent, dan kun je voelen wat je nodig hebt.

18. symbool: auto hulpdienst

Hoofdstuk: Leer jezelf te helpen

Het herinneren wie je werkelijk bent, wat er in je leeft, helpt je om je ontwikkeling te volgen, wat mag er door je heen stromen, wat wil er door jou beleeft worden.

21. Symbool: gestremde weg

Hoofdstuk: Mogelijkheden ontwikkelen

Als een weg eindigt of geblokkeerd is, is daarvoor een reden. Dan zit je of niet op de goede weg, of niet meer op de goede weg. Je mag uitkijken naar nieuwe mogelijkheden of kansen. Weet dat er altijd nieuwe mogelijkheden en kansen op je weg zijn.

30. Symbool: muis met een lange staart

Hoofdstuk: Waarom?

Er is altijd een reden, een groter doel wat je dient. Het kan zijn dat je dat niet in dit bewustzijn bewust kunt worden. Ons denken weet maar een fractie van het geheel. Zolang we ons niet kunnen verbinden met ons hogere bewustzijn, of met ons hart, blijven we gissen. Dan hebben we geen idee.

37. Vraag: Welke angsten drijven je?

Hoofdstuk: Aap op je schouder

We weten vaak niet wat er in is ons speelt. Veel is onbewust. Oude conditioneringen nemen een belangrijke rol in ons bewustzijn. Veel geboden en verboden zijn in ons systeem aanwezig. Zodra is onbekend is, en je de onrust in je voelt, gaan de oude conditioneringen aan het werk. We voelen ons niet goed genoeg. Maar als jij je zelf kunt geruststellen en tegen jezelf zou zeggen: wat er ook gebeurt, het komt altijd goed. Hoe zou dat voelen? Echt fout gaan kan het nl nooit. Deze wetenschap mag je verankeren in je systeem, dat helpt om angsten los te laten, dat helpt om te vertrouwen dat alles wat je als probleem ziet, ook opgelost zal en kan worden.

41. Symbool: masker

Hoofdstuk: Oorzaak en gevolg.

Vanuit de overtuiging dat we niet goed zijn zoals we zijn, zetten we een masker op. Doen we alsof. Maar als je durft te geloven dat je vanuit liefde ontstaan bent, in liefde mag leven en beleven mogen alle maskers af. Dat kan je zijn zoals je bent. Dan wordt het facen van wat er op je pad komt een stuk eenvoudiger.

49. Symbool: Matroeska

Hoofdstuk: De kracht van het verhaal

Je bent gemaakt naar het evenbeeld van God. God is liefde, dus jij bent in het bezit van het geheim van de liefde. Dit geheim is verstopt in je hart.

We zijn niet bedoeld om te vechten en te strijden. We zijn bedoeld om liefde uit te dragen. Zodra we ons dat kunnen herinneren verandert alles. Dat is een ieder van ons in het bezit van dit geheim. We kunnen elkaar herinneren aan dit geheim. Dat ons verbindt en dat in ons leeft.

54. Symbool: Kaars

Hoofdstuk: wat verwacht je van het leven.

Leef hetgeen je wil leven. Onze wensen en verlangens zijn de motor van ons bestaan. Dat wat jij wil ervaren kun je beleven. Dat wat jij wil ontdekken kan jij ontdekken. Ook ons angsten en blokkades vormen een deel van hetgeen we willen ontdekken. Juist daar waar ons denken niet uit kan komen, kan ons hart ons helpen om de stap te maken. Om te leren hoe het anders kan. Voel en zie het licht dat in je leeft en laat dit jezelf verlichten

63. Symbool: Kroon

Hoofdstuk: wat heb je nodig om te genieten.

Weer een cyclus afgerond, wees blij met wat je geleerd hebt. We staan voor een nieuwe cyclus. Maar de wetenschap dat ons innerlijke wijsheid ons de weg zal leiden, zal je helpen op je pad.

Meditatie

De natuur kent geen moeite of inspanning. Een zaadje gaat door zijn volledige ontwikkeling, het hoeft er niets voor te doen. , het hoeft het alleen maar toe te staan dat het allemaal gebeurt.

Ik vraag je nu om ruimte te maken voor die gevoelsradar in jezelf. Stel je voor dat je je hart wijd open zet. Ga met je aandacht  naar het centrum van je borst en zie daar een bloem, de eerste de beste bloem die in je opkomt, die zich opent naar een groot licht dat op die bloem schijnt. Die bloem in je hart drinkt dat licht in; voelt zich veilig en vertrouwd bij dat licht. Dit licht is niets anders dan jouw hogere kennis, jouw wijsheid, die je hebt vergaard door vele levens heen. Jouw ziel is door vele incarnaties heen gegroeid en wijs geworden. In dit leven verlangt je hart ernaar die wijsheid te ontvangen en door te geven. Allereerst aan jezelf, aan je huidige persoonlijkheid, en ook aan de mensen om je heen, aan de wereld. Absorbeer dit licht dat op je hart straalt en zie hoe die bloem in je hart daarvan opleeft en zich meer opent.

Stel je voor dat die bloem nu zelf licht gaat uitstralen; en dat dit licht zich door heel je lichaam en je energieveld verspreidt. Je hart vangt het licht van je ziel op: de kennis en de wijsheid daarin, de innerlijke ontwikkeling. Het hart van wie jij nú in dit leven bent, neemt het in zich op. Stel je voor dat de wijsheid en de liefde die je gedurende vele incarnaties hebt vergaard, zich nu in je hart verzamelt en vanuit je hart door heel je lichaam stroomt: door je borst, je buik, je benen en ook naar je hoofd. Voel hoe je hele energieveld wordt belicht, wordt omstroomd door de energie van die bloem in je hart.

Voel hoe rustgevend deze stroom  is. Als je werkelijk contact maakt met je ziele-weten, met je hart en je hoger Zelf, dan vermindert de druk van buitenaf, van de wereld om je heen en ook de druk van je angsten. Je beseft dan dat je veel meer bent, en veel groter dan alleen je aardse persoonlijkheid. De eeuwigheid is jouw thuis. Je bent thuis in het grote universum. Voel de vrijheid daarvan. Je bent niet afhankelijk van dit lichaam, zelfs niet van de gedachten in je hoofd. Je bent een groot wezen dat vrij is en ervoor gekozen heeft om hier te zijn, om hier iets te ervaren en zich daardoor te laten verrijken.

Neem nu eens een situatie in je leven die jou hoofdbrekens bezorgt of die jou emotioneel aangrijpt; iets waar je veel mee bezig bent en waar je niet goed uitkomt. Blijf in je hart aanwezig. Voel je vrij en onafhankelijk en kijk dan naar dit probleem; voel de energie ervan. Wanneer een probleem niet opgelost kan worden, hardnekkig  is, is er meestal een blinde vlek, iets wat je niet goed beseft, waardoor het aan je blijft hangen. Een blinde vlek wordt altijd veroorzaakt door een angst waarvan je je deels niet bewust bent. Je hoeft nu niet te weten waar die angst over gaat, maar voel de energie ervan eens. Voel de energie rondom een probleem of vraagstuk dat je hebt; neem het eenvoudig waar vanuit je grootheid, je vrijheid.

Zie nu het probleem vóór je als een energiebal. Misschien heeft het een bepaalde kleur of een uitstraling of komt er een emotie uit; het staat buiten jou. Je kijkt ernaar, maar je bent gecentreerd in je hart, je voelt de rust daarvan en dan knik je eenvoudig naar dat probleem; je groet het en je doet niets, maar je geeft er een welwillend knikje naar. Stel je voor dat je je handen uitstrekt naar dat probleem of die emotie; je ziet licht uitstralen van je handen, het licht van je hart. Kijk eens wat er gebeurt, nu deze twee energieën samenkomen: de energie van het probleem en de energie van jouw hart. Blijf in je hart, in je grote Zelf terwijl je dit doet. Vanuit je grotere Zelf weet je dat het goed komt; dat dit een betekenis heeft, die je met je hoofd nog niet kent, maar die zich zal ontvouwen. Het zal duidelijk worden. Voel dit.

In je hart en je ziel zit een intelligentie die anders is dan de intelligentie van het hoofd, van de logica, van het redeneren. Deze intelligentie, de intelligentie van je  ziel, werkt met het gevoel. Ze is niet geïnteresseerd in hoofdkennis.  Waarlijk inzicht, diep doorvoeld inzicht, komt niet uit je hoofd, maar uit je hart en je gevoel. Vertrouw daarop en blijf rusten in je hart.

Chaneling door Pamela Kribbe

 

Heb je vragen? Neem dan hier contact op

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *