Weerstand bij een bizar idee

Weerstand bij een bizar idee!

Ik werd vanmorgen wakker met een bizar idee. Het kan niet waar zijn.

Ik kon het niet loslaten. Wat als…. Honderd en één bezwaren waarom het niet kon.

Wat als het ik al die bezwaren zou kunnen tackelen en het wel mogelijk zou zijn?

Dan nog was het een idee, waar ik in mij nog heel wat weerstanden heb te overwinnen, nog heel wat heb los te laten. Maar dan…. Dan zou het te gek zijn.

Enfin een gedachte spooksel een luchtkasteel? Het zal zodanige verandering brengen in mij dat ik het bijna niet kan voorstellen.

Soms is bij iets wat zo vergezocht is, een oproep tot verandering die je zelf kan maken.

Durf ik de weerstanden die bij dit bizarre idee naar boven komen aan te gaan?

 

9. Symbool. Boot aan n touw.

Hoofdstuk, hoe belangrijk zijn je zintuigen.

De tegenstellingen in mij komen bij elkaar. Zolang ik dat niet toesta blijft er een onrust. De boot kan nog niet varen; hij ligt nog vast. Hoe vergezocht mijn idee ook is, het kan iets op gang brengen waardoor de schijnbare tegenstellingen verenigd kunnen worden.

 

21. Vraag. Wat zijn je mogelijkheden en talenten?

Hoofdstuk. Mogelijkheden ontwikkelen

Mogelijkheden en talenten ontwikkel je in de loop van het leven. In alle situaties die er er niet mochten zijn, vanuit opvoeding of vanuit eigen beperkende overtuigingen, kan je een totaal vertekend beeld krijgen wie je bent en wat je kunt. Je gaat uit van wat je kent. Wat zou je kunnen doen in een nieuwe situatie? Welke talenten en mogelijkheden heb je dan? Deze vraag roept op om je open te stellen voor de mogelijkheden die in jezelf verborgen liggen. We zijn tot veel meer in staat dan je denkt. Lijkt het je leuk om dit te ervaren? Maakt het iets in je wakker? Wat is er mogelijk? Durf je het te onderzoeken?

 

27. Vraag: Achter welke rol verschuil jij je?

Hoofdstuk: Weten en actie nemen.

Hoe kan een bizar idee, passen bij een idee wat je over jezelf hebt. Het is niet voor niets een bizar idee. Terugkijkend naar mijn leven, heb ik heel vaak bizarre ideeën uitgevoerd. Waar ik nu sta had ik nooit kunnen bedenken, wat ik tot nu toe gedaan heb, had ik nooit van mezelf verwacht. Elke keer daagt het leven je uit om verder te gaan, buiten je comfortzone. Buiten hetgeen jezelf acceptable vind. Elke keer weer mag je een stap nemen om jezelf te overwinnen. Want eigenlijk is buiten je comfortzone gaan best wel een uitdaging. Achteraf kun je zeggen; gelukkig dat ik dit of dat gedaan heb. Maar als je ervoor staat, voel je alle mitsen en maren. De comfortzone moeten opnieuw verbreed en opgerekt worden. Dan zijn de grenzen opnieuw verlegd. Het Universum dijdt uit, wij verbreden onze wereld ook steeds meer en meer.

 

33. Vraag: wie vertrouw je?

Hoofdstuk: Ben je geheeld als je beter bent?

Deepak Chopra zegt: "We zijn geconditioneerd om bang te zijn voor de schaduwkant van het leven en de schaduwkant van onszelf. Als we onszelf betrappen dat we een donkere gedachte denken of handelen in een gedrag dat we onaanvaardbaar vinden, rennen we, net als een groundhog , terug in ons gat en verstoppen we ons, hopen, bidden, dat het zal verdwijnen voordat we weer naar buiten gaan. Waarom doen we dit? Omdat we bang zijn dat we, hoe hard we ook proberen, nooit zullen kunnen ontsnappen aan dit deel en hoewel we het negeren of onderdrukken van onze duistere kant de norm is, is de ontnuchterende waarheid dat het weglopen van de schaduw alleen zijn kracht intensiveert. Het ontkennen ervan leidt alleen maar tot meer pijn, lijden, spijt en berusting Als we falen om verantwoordelijkheid te nemen en extract de wijsheid die verborgen is onder de oppervlakte van onze bewuste geest, de schaduw zal de leiding nemen, en in plaats van dat we er controle over kunnen hebben, slingert de schaduw ons de controle over, wat het schaduweffect teweegbrengt. Dan worden onze beslissingen voor ons gemaakt, het ontneemt ons het recht om bewuste keuzes te maken, of het nu gaat om wat we eten, hoeveel geld we uitgeven, of welke verslaving we zullen bezwijken. Onze schaduw roept ons op om te handelen op manieren die we ons nooit hadden kunnen voorstellen en om onze vitale energie te verspillen aan slechte gewoonten en repetitief gedrag. "

 

41. Vraag: Vind je dat het leven je (on)eerlijk behandelt?

Hoofdstuk: Oorzaak en gevolg.

De woorden eerlijk – oneerlijk gaan uit van tegenstellingen. Ze gaan uit van verwachtingen hoe wat hoort te gaan en hoe het hoort te zijn. Vanuit mijn opvoeding heb ik een wereldbeeld meegekregen dat niet meegaat met de tijd waarin we leven. In dat wereldbeeld hoort eerlijk of oneerlijk. In deze tijd is het van belang te zien wat er gaande is en wat dit van je vraagt. Je moet aanwezig zijn in het hier en nu en van daaruit reageren. De uitdagingen op je weg kun je ook vanuit dat standpunt zien. Je hoeft niet alles te doen, maar zien wat het van je vraagt is net zo belangrijk. Open je ruimte: er is meer wat het leven je te bieden heeft.

 

49. Wat is de rode draad van deze situatie vergeleken met vorige situaties?

Hoofdstuk. De kracht van het verhaal.

In je leven en in je levenservaringen is een rode draad te herkennen. Zeker als je terugkijkt kun je zien hoe je levenservaringen met elkaar verbonden zijn. Vooruit denkend kun je soms ook bedenken wat kan passen in deze rode draad. Soms kunnen we het niet zien. Je gevoel, de spanning die je in je lijf kunt voelen, is een belangrijk signaal.

 

59. Ben jij het waard om gelukkig te zijn?

Hoofdstuk: hoe krijg je zelfvertrouwen?

De basis is: mag je jezelf iets gunnen, mag jij gelukkig zijn?

Jezelf wat gunnen en zelfvertrouwen zijn erg met elkaar verbonden. Als jij jezelf vertrouwt, jezelf wat kunt gunnen voel jij je goed. Als jij jezelf het niet waard vind, dat vertrouw jij jezelf niet, dan durf jij niet en dan gun jij jezelf niet dat jij je lekker voelt.

 

Heb je vragen naar aanleiding van de ganslegging,

neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *